BTO rapport - BTO 2022.017

Improved non-target screening-based identification through MS online prioritization

Rapporten

The main goal of this project was to address the limitations of non-target screening (NTS) and to improve structural identification of organic micropollutants in water samples by developing mass spectrometric (MS) acquisition methods that (1) target compounds that potentially pose a risk to human health and the environment for fragmentation and (2) apply alternative fragmentation techniques to optimize fragmentation for a broader range of chemicals. These innovations can in future lead to a better prioritization of ions originating from potentially toxic compounds, shorten the number of analytical steps to fragment selected ions and broaden the window of application (the range of chemicals) by applying multiple fragmentation techniques. The extent to which the various innovations can be applied in drinking water laboratories depends on the (software) capabilities of the Q- TOF mass spectrometers used. The result of the project consists of three peer-reviewed publications and one MSc thesis, which are all included in this document.

Het algemene doel van dit project bestaat uit het aanpakken van de limieten van non-target screening (NTS) en het verbeteren van de identificatie van organische microverontreinigingen in water monsters door de ontwikkeling van massaspectrometrische acquisitiemethoden. De in dit project ontwikkelde methoden (1) prioriteren vóór fragmentatie stoffen die een potentieel risico vormen voor de humane gezondheid en milieu en (2) passen alternatieve fragmentatietechnieken toe om de fragmentatie te optimaliseren. Deze innovaties kunnen in de toekomst leiden tot betere prioritering van potentieel toxische features, reductie van het aantal analytische stappen dat nodig is om bepaalde ionen te fragmenteren en uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden (scala van chemische stoffen) door verschillende fragmentatietechnieken toe te passen. De toepassing van de verschillende innovaties bij de drinkwaterlaboratoria hangt af van de (software)mogelijkheden van de gebruikte QTOF massaspectrometers. De opbrengsten van het project bestaan uit drie peer-reviewed publicaties en een masterscriptie, deze samenvatting beschrijft de verschillende publicaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?