Vakblad artikel

Een verbeterd model voor chlorideprognoses op basis van rivierafvoeren bij Lobith en Eijsden

Artikelen

“Naar aanleiding van de droge zomer van 2018 hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met VEWIN en RIWA-Rijn een nieuw model opgesteld om chlorideconcentraties in de Rijn bij Lobith en de Maas bij Eijsden te kunnen voorspellen. Dit is belangrijk omdat zoutconcentraties in de rivieren toenemen in perioden van droogte en dan schade kunnen veroorzaken aan natuur en landbouwgewassen. Bovendien kunnen ze tot problemen leiden voor de inname van drinkwater of proceswater. Het nieuwe model geeft accuratere voorspellingen dan voorgaande modellen en berekent ook onzekerheden. Dit is behulpzaam bij interpretatie en risico-afwegingen in de praktijk.”

(Citaat: Pronk, T.E., Nijp, J.J., Blaas, M., Burgers, R. – Een verbeterd model voor chlorideprognoses op basis van rivierafvoeren bij Lobith en Eijsden – H2O-Online (2022)15 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?