Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit - Wat zijn bioassays en wat kan ik ermee?

Rapporten

Deze Deltafact beschrijft het principe, de toepassingen, de voordelen en de beperkingen van bioassay metingen voor het meten van de waterkwaliteit. Deze informatie kan gezien worden als een introductie op het onderwerp bioassay gebruik voor waterkwaliteitsmonitoring.
Een bioassay is een gestandaardiseerde methode om de aanwezigheid of effecten van mengsels van stoffen te bepalen. Dit wordt gedaan door een biologische respons te meten in blootgestelde levende cellen, weefsels, intacte organismen of combinaties van modelorganismen. Omdat bioassays alleen reageren op biologisch actieve stoffen, kunnen deze inzicht geven in mogelijke gezondheids- of milieurisico’s van complexe mengsels van stoffen in water.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?