BTO rapport - BTO 2019.059

Modellering van de verspreiding van lozingen van MDMA drugsproductieafval via het riool met de KRW-Verkenner

Rapporten

Illegale lozingen van MDMA drugsproductie afval via het riool hebben mogelijk een kortdurende maar grote invloed op de waterkwaliteit bij drinkwaterinnamepunten, zo blijkt uit een modelleringsstudie met de KRW-Verkenner. In de gemodelleerde scenario’s wordt de signaleringswaarde van 1 µg/l bij de drinkwaterinnamepunten ruim overschreden. De achtergrondconcentratie MDMA door recreatief gebruik is zoveel kleiner dan de piekconcentraties via drugsafvallozingen, dat deze een verwaarloosbare invloed heeft op de piekconcentraties. De tijdelijke en lokale verslechtering van de waterkwaliteit is met reguliere monitoring moeilijk te meten als meetfrequenties laag zijn en verspreiding van meetlocaties beperkt. Frequentere monitoring op strategische punten is nodig om hierin inzicht te krijgen. Ook is onderzoek nodig naar verbeterde technieken om emissies uit illegale drugsafvallozingen te herkennen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?