KWR rapport - KWR 2022.008

Data-acquisitie voor karakterisering van de ondergrond voor HTO: meetprogramma voor pilotlocaties WINDOW

Rapporten

Dit rapport beschrijft welke karakteristieken van de ondergrond bepalen of er potentie is voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO) en hoe deze karakteristieken worden onderzocht voor de drie pilotlocaties binnen WarmingUP project 5A2: Nader onderzoek ondergrondse warmteopslag.
Het doel van dit rapport is drieledig: – Ten eerste beschrijft dit rapport in generieke zin welke karakteristieken van de ondergrond bepalen of er potentie is voor HTO. – Ten tweede vormen de uitgewerkte meetprogramma’s voor de drie pilot-locaties van WINDOW een praktisch voorbeeld voor nader onderzoek van de ondergrond bij de ontwikkeling van HTO, dat als richtlijn kan worden benut voor nader onderzoek op andere locaties. – Ten derde heeft dit rapport een praktisch nut binnen het WINDOW-consortium: de uitgewerkte meetprogramma’s zijn bedoeld als onderbouwing en werkplan voor de proefboringen nog die binnen WINDOW worden uitgevoerd.
De karakteristieken van de ondergrond op een bepaalde locatie bepalen in grote mate de potentie van een locatie voor HTO. In het hier beschreven onderzoek is gekeken naar de methoden om de voor HTO toepassing belangrijke karakteristieken van de ondergrond in kaart te brengen om hiermee geohydrologische risico’s en onzekerheden te kunnen verkleinen. Hierdoor kan de zekerheid worden vergroot waarop een beter besluit genomen kan worden om een demonstratieproject op de locaties uit te voeren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?