Publieksmedia

Project KWR en Berenschot in het nieuws - Legionella: belangrijke wijzigingen nieuwe Drinkwaterrichtlijn op komst

Artikelen

“Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot de regelgeving legionellapreventie in leidingwater. Minister Visser informeert in een kamerbrief de Kamer over de conclusies en haar beleidsreactie. Er zullen naar verwachting belangrijke wijzigingen in de nieuwe Drinkwaterrichtlijn worden opgenomen. Een eerste onderzoek luidt: “Met recht naar een doeltreffender legionellapreventie – Een toekomstgerichte evaluatie van de regelgeving over legionellapreventie in leidingwaterinstallaties op basis van een wetenschappelijke en juridische analyse”. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en KWR Water Research Institute. Er komen zeven wetenschappelijke vraagstukken rond legionellapreventie aan bod.”

(Citaat: Husson, E. – Project KWR en Berenschot in het nieuws – Legionella: belangrijke wijzigingen nieuwe Drinkwaterrichtlijn op komst – www.gewalo.nl (2021)19 november)

Heeft u een vraag over deze publicatie?