Vakblad artikel

Quotes R.P. Bartholomeus (KWR) - "We kunnen niet om structurele maatregelen heen". BSNC-symposium over duurzaam waterverbruik op sportcomplexen

Artikelen

“Aan het begin van dit jaar heeft hogeschool HAS op verzoek van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar het watergebruik op voetbal- en hockeyvelden. De studenten signaleerden dat de beregening van voetbalvelden van de gemeentelijke sportveldbeheerders voor bijna negentig procent via een vaste beregeningsinstallatie verloopt. Op bijna tachtig procent van de voetbalvelden van de semi-private voetbalclubs zijn vooral mobiele beregeningsinstallaties in gebruik. Op driekwart van de hockeyvelden noteerden de onderzoekers twee verschillende technieken: pop-up sproeiers buiten het speelveld en sproeiers op palen.”

(Citaat: Bouwes, E. – Quotes R.P. Bartholomeus (KWR)- “We kunnen niet om structurele maatregelen heen”. BSNC-symposium over duurzaam waterverbruik op sportcomplexen – SPORTACCOM (2021)december, nr. 4, p.14-19)

Heeft u een vraag over deze publicatie?