Vakblad artikel

Veel meer benutting van bodemenergie mogelijk in binnensteden

Artikelen

“In 2030 moet 70 procent van alle elektriciteit en ruim een kwart van alle energie duurzaam zijn. Daarvoor zijn meer open bodemenergie¬≠ systemen (WKO) nodig, vooral in stadscentra. De ruimte in de onder¬≠grond is er wel, maar vaak wordt de helft van de beschikbare ruimte niet gebruikt, terwijl het aantal installaties richting 2050 circa 20 keer zo groot moet worden.”

(Citaat: Bloemendal, J.M., Kleinlugtenbelt, R., Valstra, J., van Asten, M., Mars, J.F. – Veel meer benutting van bodemenergie mogelijk in binnensteden – H2O 54(2021)2, p.42-43)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?