KWR rapport - KWR 2021.102

Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor

Rapporten

Dit rapport beschrijft activiteiten die binnen het TKI-project ‘Online monitoring Aeromonas in een drinkwater distributiesysteem zonder chloor’ zijn uitgevoerd. In verband met de gevolgen van de coronamaatregelen voor Biotrack is in gezamenlijk overleg met alle partners besloten om het project vroegtijdig te beëindigen.
Ondanks het vroegtijdig stoppen van het project zijn binnen dit project wel alle voorbereidingen getroffen om experimenten in het laboratorium en het veld uit te voeren. De experimenten zelf zijn echter slechts in zeer beperkte mate uitgevoerd. In dit rapport worden de voorbereidingen beschreven alsof ze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en worden ook enkele resultaten getoond. Aangezien het rapport geen (uitgebreid) onderzoek of testen beschrijft, bevat dit rapport geen discussie of conclusies.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?