Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Pilot brakwaterwinning in de Scheveningse duinen

Artikelen

“Door klimaatverandering en een stijgende zeespiegel neemt de verzilting van de kustzone toe. Dit beïnvloedt niet alleen de Rijn-Maasdelta, maar ook de zoete grondwaterlichamen in de duinen die cruciaal zijn voor de productie van drinkwater voor Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. Drinkwaterbedrijf Dunea startte samen met kennisinstituut KWR het pilotproject Winning van brak grondwater om te onderzoeken hoe de zoetwaterbel in de duinen vergroot kan worden.”

(Citaat: Zwolsman, G.J. – KWR project in het nieuws – Pilot brakwaterwinning in de Scheveningse duinen – www.magazines.deltaprogramma.nl – Zoetwater Deltanieuws (2021)3)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?