Vakblad artikel

RWZI: zoetwaterbron voor de toekomst?

Artikelen

“Rioolwaterzuiveringen verwerken grote volumes rioolwater. Het gezuiverde effluent wordt nu vaak afgevoerd. Als de zuivering verder verbetert, wordt toepassing van gezuiverd rioolwater in bijvoorbeeld de industrie en de landbouw denkbaar. Ook grondwateraanvulling is een optie. De rwzi wordt dan een regionale waterfabriek. KWR en STOWA hebben voor twee regio‚Äôs de mogelijkheden verkend.”

(Citaat: Krajenbrink, H.J., Stofberg, S.F., ten Dam, H., Kiestra, F., Talsma, M. – RWZI: zoetwaterbron voor de toekomst? – H2O 54(2021)9, p.44-45)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?