Publieksmedia

Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting

Artikelen

“In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van KWR en Universiteit Antwerpen het hydrologisch functioneren van onaangetaste, door grondwater gevoede beekdalvenen beschreven. In een casestudy in het Drentse Aa-gebied is onderzocht hoe de hydrologische toestand is van een ontwaterd beekdalveen dat is vernat.
Het blijkt dat het lokaal dempen van sloten in het beekdal onvoldoende is om volledig herstel te bereiken. Daarvoor zijn ook maatregelen nodig in het intrekgebied van het beekdal.
Veensystemen in beekdalen zijn ontstaan onder invloed van toestroming van grond- en oppervlaktewater. Tot in de Middeleeuwen waren venen in en rond beekdalen in Nederland wijd verspreid. Beekdalvenen zijn echter reeds vroeg ontwaterd voor hooilandbeheer. Door ontwatering van beekdalen en het aangrenzende intrekgebied zijn veel van de resterende beekdalvenen sterk verdroogd.”

(Citaat: Huizinga, N., Aggenbach, C.J.S. – Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting – www.naturetoday.com (2021)18 mei)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?