Publieksmedia

Invloed van vermest grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen

Artikelen

“Als gevolg van decennialange bemesting op landbouwgronden in infiltratiegebieden, zullen kwelafhankelijke natuurgebieden in beekdalen steeds meer last hebben van de vervuilende stoffen. Kennisnetwerk OBN deed onderzoek naar het effect van belastende stoffen en bekeek hoe beheerders hier het beste mee om kunnen gaan. Neerslag die op de bodem valt en in de grond zakt, neemt allerlei stoffen mee. Het water komt elders weer boven de grond als kwelwater in beekdalen waar zeldzame vochtige en natte natuurtypen, zoals zeggenmoerassen en blauwgraslanden, voorkomen. De afgelopen decennia zijn infiltratiegebieden als gevolg van landbouwkundig gebruik aanzienlijk bemest, zodat ongewenste stoffen, waaronder nitraat, naar het grondwater uitspoelen en momenteel of op termijn de kwelzone van natuurgebieden bereiken. In beperktere mate draagt ook atmosferische depositie van stikstof bij aan nitraatuitspoeling naar het grondwater. In de vorige eeuw spoelde door de hoge zwaveldepositie ook veel sulfaat uit. Met medefinanciering door de provincies Drenthe, Gelderland, Limburg en Overijssel heeft het Kennisnetwerk OBN laten uitzoeken of deze stofstromen door grondwatertransport zijn te kwantificeren en of er handvatten zijn voor beheerders om vast te stellen wanneer dergelijke toestroom een knelpunt kan zijn voor hun gebieden. Dit onderzoek is daarmee dus relevant voor beleidsmakers en beheerders, omdat het kennis oplevert om de effecten van belastende stoffen in grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen te beoordelen.”

(Citaat: van Duinhoven, G., Huizinga, N., Aggenbach, C.J.S. – Invloed van vermest grondwater op kwelafhankelijke ecosystemen – www.naturetoday.com (2021)9 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?