Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Droogtemaatregel: meer water bergen in Limburgse bodem

Artikelen

“De hoge zandgronden in Noord- en Midden Limburg gaan zwaarder gebukt onder droogte dan andere plekken in Limburg. Er valt minder neerslag en ook de geografische ligging en de bodemopbouw zorgt ervoor dat het grondwater hier snel verder wegzakt bij onvoldoende neerslag.
Waterschap Limburg voert samen met onderzoeksprogramma KLIMAP (‘Klimaatadaptatie in de Praktijk’) proeven uit voor onderzoek naar droogtebestrijdingsmaatregelen. In KLIMAP werken verschillende regionale overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen tot eind 2023 met elkaar samen aan de klimaatadaptatie-opgave in de Nederlandse zandgronden.”

(Citaat: Hölsgens, J. – KWR project in het nieuws – Droogtemaatregel, meer water bergen in Limburgse bodem – www.leudal.nieuws.nl (2021)16 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?