BTO rapport - BTO 2022.003

Energietransitie en de Drinkwaterbedrijven. Omvang, tijdlijn, impact en speelveld van de energietransitie tot 2030 samengevat - Versie 6 - januari 2022 (Presentatie)

Rapporten

Over het project ‘Energietransitie en drinkwater’ – De energietransitie zal op verschillende manieren impact hebben op de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven. Het thema-overstijgend BTO-onderzoek ‘Energietransitie en drinkwater’ heeft als doel om: een beeld van tijd, omvang en impact van de transitie te schetsen (korte termijn); kennis te ontwikkelen die de drinkwaterbedrijven helpt om knelpunten op te lossen of te monitoren (langere termijn).
Binnen de korte termijn doelstelling worden drie producten ontwikkeld die gezamenlijk een ‘gereedschapskist’ vormen om als drinkwaterbedrijf de energietransitie in te gaan (zie onder).
Voor meer informatie over dit project, zie de website van KWR.
Doel en leeswijzer – Dit rapport is het eerste stuk gereedschap in de gereedschapskist van het project ‘Energietransitie en drinkwater’. Dit rapport heeft als doel om drinkwaterbedrijven inzicht te geven in de omvang, de tijdlijn en het speelveld van de energietransitie. De vragen die in deze notitie beantwoord worden zijn: – wat is het doel en beleidskader van de energietransitie? (§2 en §3); – wat is de tijdlijn van de energietransitie tot 2030? (§4); – wat de mogelijke impact van verschillende strategieën van verduurzaming? (§7); – welke stakeholders en regiehouders spelen een rol de energietransitie? (§9).
Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel van deze warmtetransitie is bestaande woningen te voorzien van een duurzame warmtevoorziening. Deze ontwikkeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven en het uitvoeren van hun wettelijke taak. Om die reden wordt de warmtetransitie, als onderdeel van de energietransitie, nader toegelicht in §6, §7 en §9.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?