Vakblad artikel

'Maatregel op de Kaart' voor schoner grond- en oppervlaktewater, is verbeterd en getoetst

Artikelen

“Omdat de waterkwaliteit in veel gebieden nog niet op orde is, wordt van agrariërs verwacht dat ze ook een bijdrage leveren aan de verbetering ervan. Een eerder ontwikkelde versie van ‘Maatregel op de Kaart’ is verbeterd en in de praktijk getoetst. De toetsing bevestigt dat de kaart een basis biedt voor een gericht en
perceel-specifiek advies voor kansrijke maatregelen.
In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit een kaart ontwikkeld (zie artikel op H2O online, 08-01-2020) die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrij- willige maatregelen kansrijk zijn.”

(Citaat: Groenendijk, P., Verloop, K., Schipper, P., et.al. – ‘Maatregel op de Kaart’ voor schoner grond- en oppervlaktewater, is verbeterd en getoetst – H2O 54(2021)7-8, p.40-41)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?