BTO rapport - BTO 2021.074

Evaluatie Waterbespaarchallenge

Rapporten

Tijdens hittegolven neemt de drinkwatervraag sterk toe en worden er op bepaalde momenten hoge pieken in het watergebruik gezien, de ‘waterspits’. Verschillende drinkwaterbedrijven doen tijdens hittegolven sinds kort een oproep om bewust met water om te gaan en het piekverbruik te verminderen. Deze oproepen zijn erop gericht dat burgers o.b.v. argumenten en adviezen hun eigen gedrag aanpassen. Bewust met (kraan)water omgaan is voor burgers echter niet altijd eenvoudig, watergebruik kan worden gezien als een sociaal dilemma met een conflict tussen nadelen voor het individu op de korte termijn, en voordelen voor de groep op de lange termijn. Daarnaast verloopt veel watergebruik gedachteloos. Dat vraagt om een andere aanpak dan het verstrekken van een algemene oproep of advies.
Om de waterspits af te vlakken is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de ochtend tussen 07:00 en 09:00u en in de avond tussen 18:00 en 22:00u minder water gebruiken. In eerdere interventies gericht op duurzaam gedrag, zoals waterbesparing, wordt vaak ingezet op informatieoverdracht en overtuiging, en wordt vooral de relatief kleine groep bereikt die al geïnteresseerd is in duurzaam gedrag. Eén van de manieren om mogelijk een bredere groep te bereiken is het introduceren van een fun factor door middel van een competitief element en door het betrekken van de jeugd om de boodschap over te dragen op volwassenen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?