Vakblad artikel

Meer inzicht in toxische druk in het water

Artikelen

“Er komt een groeiend aantal chemische stoffen in ons milieu terecht, ook in het oppervlaktewater. Het wordt daarmee voor waterbeheerders steeds lastiger om inzicht te krijgen in de effecten van al die stoffen, en die kennis vervolgens te relateren aan bronnen, zodat de juiste beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Hoe maken we toxiciteit van individuele stoffen, stofgroepen en stofmengsels inzichtelijk en hanteerbaar?”

(Citaat: Ost̩, L., Verweij, W., van den Berg, S., et.al. РMeer inzicht in toxische druk in het water РH2O Water Matters (2021)december, p.16-19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?