Rapport i.s.m. derden

Brochure - Droogte in de zandgebieden van Nederland. Effecten op en oplossingsrichtingen voor natuur, landbouw en het bodem- en watersysteem

Rapporten

“De jaren 2018 en 2019 waren bijzonder droog. Dat had schadelijke gevolgen en leidde tot het inzicht dat ons huidige zoetwatersysteem tekort schiet. De droogte sloeg toe in bodem, grond- en oppervlaktewater. Er ontstond schade aan landbouwgewassen, planten en dieren op het land en aan het leven in beken en vennen.
De gezamenlijke waterbeheerders op de droge zandgronden (provincies en waterschappen) hebben begin 2019 een consortium van kennisinstituten opdracht gegeven om antwoord te vinden op de volgende vragen: – Hoe groot was de droogte en wat waren de schadelijke effecten op natuur en landbouw? – Hoe kunnen we ontwikkelingen beter monitoren, zowel in aanloop naar droogte als tijdens droogte? – Welke oplossingen (zowel voorafgaand als tijdens droogte) zijn denkbaar om de schade te beperken?”

(Citaat: Brochure – Droogte in de zandgebieden van Nederland. Effecten op en oplossingsrichtingen voor natuur, landbouw en het bodem- en watersysteem (2021) – Deze brochure is opgesteld door het projectteam van het onderzoek ‘Droogte in de zandgebieden van Nederland’ samen met de opdrachtgevers en financiers en vormgegeven door maan identity.design.content. – https://droogteportaal.nl/rapporten/Droogte_zandgronden_samenvatting.pdf)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?