BTO rapport - BTO 2021.066

Outcomes - SMART Water Conservation

Rapporten

Huishoudelijke (drink)waterbesparing kan een belangrijke bijdrage leveren in de omgang met droogte, een stijgende watervraag en toenemende druk op drinkwaterbronnen. De inzet van digitale meters is hiervoor veelbelovend, maar alleen als ze meer bieden dan enkel het terugkoppelen van het waterverbruik. Op basis van gegevens uit 50 huishoudens met een volumestroom datalogger is een methode ontwikkeld om waterverbruik van douche, toilet, of wasmachine te onderscheiden. Hiermee kunnen automatisch feedback en tips worden gegeven die volledig aansluiten bij iemands thuissituatie, waterverbruikspatroon en drinkwaterperspectief. Dit WaterInzichtPakket (WIP) is een softwareapplicatie gekoppeld aan een digitale watermeter en een datalogger, en biedt een gebruikersmenu waarvan de boodschappen slim inspelen op de wensen en behoeften van verschillende klanttypen. De koppeling met de digitale watermeter en logger is nog niet gerealiseerd, maar een proof-of-principle is wel geleverd. Aangezien uit onze enquĂȘte blijkt dat 78% van de 1037 ondervraagden een aanbod van een digitale watermeter direct zou accepteren, lijkt het veelbelovend om de WIP verder te ontwikkelen en toe te passen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?