Vakblad artikel

Interview F.I.H.M. Oesterholt - Evaluatie legionellabeleid: warmwatertemperatuur kan niet omlaag

Artikelen

“Energie besparen door de temperatuur van het warmwatertoestel lager te zetten is vanuit het oogpunt van legionellapreventie geen goed idee. Dat staat in de evaluatie van de legionellaregels die KWR en Berenschot in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoerden.
De huidige wet- en regelgeving dateert van begin deze eeuw, toen er enkele grote uitbraken waren van legionellose ofwel de veteranenziekte. Sinds die tijd is er wereldwijd veel onderzoek gedaan en zijn nieuwe inzichten ontstaan. Voor de minister was dat reden om onderzoeksinstituut KWR en adviesbureau Berenschot te vragen om de regelgeving voor legionellapreventie in leidingwatersystemen onder de loep te nemen en waar nodig voorstellen te doen voor wetenschappelijk gefundeerde aanpassingen. De twee rapporten, waaraan een hele reeks partijen meewerkte, zijn medio november aan de Tweede Kamer aangeboden.”

(Citaat: Interview F.I.H.M. Oesterholt – Evaluatie legionellabeleid: warmwatertemperatuur kan niet omlaag – H2O-Online (2021)9 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?