BTO rapport - BTO 2021.036

Detectie en kwantificatie van specifieke micro-organismen met droplet digital PCR (ddPCR)

Rapporten

Op basis van de nieuwe PCR-techniek droplet digital PCR (ddPCR) zijn methoden ontwikkeld voor de kwantificatie van enkele specifieke micro-organismen in (drink)water. De resultaten van deze ddPCR-methoden zijn vergeleken met resultaten verkregen met gebruikelijke qPCR-methoden die belangrijk zijn voor het bewaken van de microbiologische veiligheid. De uitvoering van analyses met ddPCR blijkt relatief kostbaar en arbeidsintensief. Voor nauwkeurige kwantificatie van lage concentraties biedt ddPCR enige meerwaarde. Het is niet te verwachten dat ddPCR-methoden de qPCR-analyses gaan vervangen, naar verwachting zal ddPCR voor toepassing vinden bij het kwantificeren van kalibratiesuspensies voor qPCR en specifieke vragen waarbij nauwkeurige kwantificatie relevant is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?