BTO rapport - BTO 2021.032

Analyse meetresultaten AC onderzoek Apeldoorn

Rapporten

Vitens heeft in Apeldoorn een groot vervangingsproject uitgevoerd van asbestcement (AC) leidingen, waarbij metingen zijn uitgevoerd om meer kennis te verkrijgen over de toestand van deze leidingen. Er is gemeten met ePulse, georadar en thymolftaleïne. Vitens heeft een eerste analyse van de data uitgevoerd en KWR gevraagd deze data opnieuw te analyseren. Deze analyse van de meetresultaten laat zien dat voor het verkrijgen van informatie uit uitgenomen leidingen (exitbeoordelingen) georadar geen meerwaarde levert boven thymolftaleïne. Daarnaast blijkt ePulse geen meerwaarde te bieden boven informatie die al beschikbaar is van storingen of expertkennis. De oorzaak dat georadar en ePulse minder geschikt zijn, is dat de uitloging van AC zeer inhomogeen is en dat beide technieken minder goed in staat zijn om voor een leiding de minimum en dus maatgevende wanddikte te identificeren. Omdat de uitloging moeilijk voorspelbaar is, is het niet mogelijk een betrouwbare uitspraak te doen over de restlevensduur op basis van bekende parameters zoals het jaar van aanleg of omgevingsfactoren. Dit betekent dat informatie over de toestand verkregen zal moeten worden uit registratie van opgetreden storingen en toestandsmetingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?