Nationaal congres

RWZI lozingen en de KRW-opgaven - Inleiding en verslag webinar door S.A.E. Kools (KWR)

Artikelen

Veel RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. In hoeverre kan daarmee voldaan worden aan de KRW-opgaven – biologisch, chemisch, medicijnresten – voor het waterlichaam waarop geloosd wordt? En wat is haalbaar met een Waterfabriek? Terugblik op Webinar WOK #2: RWZI lozingen en de KRW-opgaven.
Inleiding en verslag door Stefan Kools: In de week van 15-19 november 2021 organiseerde de Themagroep Waterkwaliteit van het Koninklijk Waternetwerk dagelijks een webinar van 15.30 tot 17:00 uur. Op de dinsdag ging het over het zuiveren van water in de rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Meer dan 120 deelnemers keken mee naar een serie sprekers. Na een korte inleiding door Stefan Kools (KWR Water Research Institute) startte het webinar met 3 sprekers: Michael Bentvelzen van de Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), Hans Geerse van het Leer- en Tranisitieplatform ‘de Waterfabriek’ en Remon Koopman van het RIVM.

(Webinars Waterkwaliteit op de kaart (2021)15-19 november – Organisatie KNW Themagroep Waterkwaliteit – https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/terugblik-verslagen/432-wok-krw-en-rwzi-lozingen)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?