Vakblad artikel

Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem, bouwstenen voor een integrale bodemstrategie

Artikelen

“Intensief landgebruik heeft belangrijke ecosysteemdiensten van de bodem aangetast. Dit is nadelig voor de beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Door duurzaam bodembeheer kan de bodem water, nutriënten en pesticiden beter vasthouden, zodat ze beter worden benut of verder worden afgebroken. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van agrariërs. Om duurzaam bodembeheer te stimuleren zijn bodemindicatoren en -functies in ontwikkeling waarmee de bodemkwaliteit gemeten en beoordeeld kan worden. Door grondwaterfuncties hierin te integreren krijgen agrariërs inzicht en handelingsperspectief om bij te dragen aan een gezond watersysteem. Hiermee zijn zowel de belangen van agrariërs als die van waterbeheerders en – gebruikers gediend.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., van Loon, A.H., Ros, G., van den Daal, K. – Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem, bouwstenen voor een integrale bodemstrategie – H2O-Online (2021)3 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?