Vakblad artikel

De invloed van mangaan op biofilm en sediment in het distributiesysteem

Artikelen

“KWR en Brabant Water hebben onderzocht wat voor invloed een lage hoeveelheid tweewaardig mangaan in het reinwater heeft op sedimentsamenstelling, gedrag en biofilm in een distributienet. Hiervoor is een door Brabant Water ontwikkelde proefopstelling op productielocatie Welschap gebruikt, met biofilmmonitoren van KWR. De mangaanafzetting en afzetting van andere zware metaalionen, de biofilmhoeveelheid en sedimentconcentratie waren hoger in het reinwater met mangaandosering dan zonder. Daarnaast veranderden sedimentsamenstelling en -gedrag. Deze bevindingen werden bevestigd met eenzelfde proefopstelling op praktijklocatie Vessem. Het is aannemelijk dat deze verschijnselen ook in het distributiesysteem zullen plaatsvinden en daar zullen resulteren in een verhoogde troebelheid en opwervelingspotentie.”

(Citaat: van de Wetering, S., van der Wielen, P.W.J.J. – De invloed van mangaan op biofilm en sediment in het distributiesysteem – H2O-Online (2021)29 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?