BTO rapport - BTO 2021.043

Trendalert - De Bossenstrategie in waterperspectief

Rapporten

De landelijke Bossenstrategie omvat plannen voor een substantiële uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse bossen. Hoewel concrete invulling en financiering grotendeels nog ontbreken, bieden de bosuitbreiding en -herstelambities potentieel belangrijke kansen en bedreigingen voor de drinkwatersector, op het gebied van de grondwateraanvulling, waterkwaliteit, waterinfrastructuur en het natuurbeheer in wingebieden. De drinkwaterbedrijven kunnen samen optrekken met provincies, waterschappen en andere partijen om de uitvoeringsplannen voor de bossenstrategie en regionale watersystemen goed op elkaar aan te laten sluiten, in samenhang met andere ruimtelijke transities. Om dit goed te kunnen doen, dienen echter nog enkele belangrijke kennislacunes te worden weggenomen, vooral op het gebied van (toekomstige) grondwateraanvulling, de rol van de bosbodem, bosherstelmaatregelen, en ruimtelijke inpassing van water-, natuur- en klimaatdoelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?