Vakblad artikel

Een eenvoudige en goedkope methode om persistentie van stoffen in oppervlaktewater te meten

Artikelen

“Stoffen die in het milieu terechtkomen, kunnen het oppervlaktewater, en onze drinkwaterbronnen, bedreigen. Om juridisch houdbare restricties te kunnen opleggen aan de lozing van gevaarlijke stoffen moet formeel worden vastgesteld of de stof voldoet aan de criteria van een gevaarlijke stof. De voorgeschreven testmethode voor (zeer) persistente stoffen ging uit van 14C-gelabelde stoffen. KWR en UBA hebben nu aangetoond dat een veel eenvoudigere en goedkopere methode kan worden gebruikt. Hiermee is van zeven stoffen, die al in oppervlaktewater voorkomen, aangetoond dat ze zeer persistent zijn. Op grond hiervan is één van deze stoffen, 1,4-dioxaan, nu geïdentificeerd als ‘zeer zorgwekkende stof’.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Timmer, H., Claßen, D. – Een eenvoudige en goedkope methode om persistentie van stoffen in oppervlaktewater te meten – H2O-Online (2021)17 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?