BTO rapport - BTO 2021.050

Voorspelling en validatie van de verwijdering van organische microverontreinigingen uit water; deel 4: infiltratie over actieve kool

Rapporten

Drinkwaterbedrijven zien zich regelmatig geconfronteerd met de aanwezigheid van “nieuwe” organische microverontreinigingen (OMV)’s. Soms gaat het om echt nieuwe verbindingen, maar soms ook om stoffen die al langere tijd in het water voorkomen, maar nu pas geanalyseerd kunnen worden, of om stoffen waarvoor de richtwaarden verlaagd worden. Om vast te stellen of deze verwijderd kunnen worden in de bestaande zuivering, of om te bepalen welke additionele zuiveringstechniek het effectiefst zou zijn om dergelijke OMV te verwijderen, zijn meestal kostbare experimenten nodig. Indien het mogelijk zou zijn om vooraf met enige zekerheid te kunnen voorspellen hoe deze OMV zich in een zuiveringsproces gedragen, zou dat een forse besparing, zowel in geld als in tijd, betekenen. Dit geldt zeker ook voor adsorptieprocessen op actieve kool, het onderwerp van dit rapport, dat het vierde deel is uit de serie over het ontwikkelen van modellen voor veel toegepaste of nieuwe behandelingstechnieken voor drinkwater (stofselectie, membraanfiltratie en (geavanceerde) oxidatie waren de andere delen uit deze serie rapporten).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?