Peer review artikel

Beekdalvenen in het laagland. Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek (Brook valleys in the lowlands – from biodiversity hotspot to CO2 factory)

Artikelen

“In Nederland en Vlaanderen zorgen duizenden kilometers aan beken en beekjes voor de natuurlijke afvoer van grond-, regen- en oppervlaktewater. Ze liggen in beekdalen, aaneengeschakelde laagten in het landschap die meestal al bestonden lang voordat de huidige beek werd gevormd. Beekdalen zijn complexe ecohydrologische systemen met een veelheid aan bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gradiënten. Veel beekdalen zijn dan ook hotspots van biodiversiteit.”

(Citaat: van Diggelen, R., de Becker, P., Aggenbach, C.J.S. – Beekdalvenen in het laagland. Van biodiversiteitsparel naar CO2-fabriek – Landschap 38(2021)3, p.133-137)

“Brook valleys are wet parts of the landscape where water is transported and partial decomposition of plant
remnants has led to the formation of peat. Their complex geology resulted in steep hydrological and hydrochemical gradients and associated high biodiversity. From the Middle Ages onwards human inf luence has gradually levelled these gradients out and stopped peat growth. Since the mid-20th century, deep drainage has caused a strong decomposition of the peat, associated with a large loss in biodiversity and huge emissions of greenhouse gasses. The protection and restoration of valley mires and the associated ecosystem services is urgently needed, not only from a biodiversity point of view, but also from water and climate objectives.”

(Citation: van Diggelen, R., de Becker, P., Aggenbach, C.J.S. – Brook valleys in the lowlands – from biodiversity hotspot to CO2 factory – Landschap 38(2021)3, p.133-137)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?