KWR rapport - PCD 20 2021 (oktober 2021)

OLM in de benchmark. Definities OLM en beschrijving spreadsheet 'OLM formulier.xlsm'

Rapporten

In de benchmark van 2006 is voor het eerst een indicator gepresenteerd met betrekking tot leveringscontinuïteit [1]. Daarbij werd aangesloten op het onderdeel ‘Leveringsonderbrekingen’ van de prestatie-indicator ‘Ondermaatse LeveringsMinuten’ (OLM), die was ontwikkeld binnen het ‘bedrijfstakonderzoek’ (BTO). OLM meet per administratieve aansluiting het aantal minuten dat de levering van drinkwater is onderbroken en daarnaast het aantal minuten dat er met een te lage druk of een te lage waterkwaliteit wordt geleverd. In de benchmark wordt uitsluitend de OLM van het type ‘leveringsonderbrekingen’ meegenomen.
De uitkomsten van 2006 waren nog niet volledig vergelijkbaar om per drinkwaterbedrijf te kunnen rapporteren in de benchmark [2]. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te verbeteren, is de methodiek in 2007 aangescherpt [3]. Op basis van de aangepaste methodiek zijn in ‘Water in Zicht 2009’ [4] de uitkomsten per bedrijf gerapporteerd. In 2010 en 2014 is de methodiek opnieuw enigszins aangepast. De aanpassingen zijn verwerkt in het document ‘KWR 05.081 versie augustus 2014’ [5], op basis waarvan de indicator ‘leveringsonderbrekingsduur’ is vastgesteld in de wettelijke prestatievergelijkingen drinkwaterbedrijven van 2015 [6] en 2019 [7].
Sinds 2010 wordt het deel van de ongeplande onderbrekingsduur dat wordt veroorzaakt door fouten van derden bijgehouden. Tevens zijn sindsdien enkele normtijden gewijzigd voor storingen aan aansluitleidingen. In 2014 is de optie toegevoegd dat een niet-acute, inplanbare storing kan worden meegenomen bij de geplande in plaats van ongeplande leveringsonderbrekingsduur.
In 2021 zijn er opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd en is het ‘methodiekdocument’ uit 2014 [5] omgezet naar een praktijkcode. Daarom is dit document de eerste editie van de praktijkcode als zodanig.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?