Peer review artikel

Herstel van beekdalvenen door vernatting. Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterenshe Diep

Artikelen

“Beekdalen zijn natte laagten in het landschap, die grondwater draineren en oppervlaktewater afvoeren. Van nature kwamen in beekdalen grondwatergevoede moerassen met veenvorming voor, die afhankelijk waren van stabiele waterstanden rond maaiveldhoogte. Door grootschalige ontwatering en veranderingen in het overstromingspatroon is deze moerasnatuur met veenvorming in beekdalen verdwenen of sterk gedegradeerd. Dit artikel gaat over de mogelijkheden om het hydrologisch functioneren van resterende beekdalvenen te herstellen.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., van Loon, A.H., Nijp, J.J., van Diggelen, R., Ferrario, I. – Herstel van beekdalvenen door vernatting. Effecten na 30 jaar vernatting van het Gasterenshe Diep – Landschap 38(2021)3, p.175-183)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?