Vakblad artikel

Interview J.A. van Leerdam - Vernieuwde database REWAB: sneller, eenvoudiger en flexibeler

Artikelen

“REWAB, de database waarin de meetgegevens van de 10 drinkwaterbedrijven worden gedocumenteerd, voldoet na een revisie van 2,5 jaar weer aan de eisen en wensen van de gebruikers. De update van het systeem was nodig omdat het instrument, waarmee de drinkwaterbedrijven verantwoording afleggen over de waterkwaliteit, verouderd was.
De vernieuwde database die sinds 3 september online is, is klaar voor de toekomst, zegt projectmanager Ton van Leerdam van KWR Water Research Institute. KWR gaf samen met de Nederlandse drinkwaterlaboratoria, koepel- organisatie Vewin, de drinkwaterbedrijven, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Rijksinstituut voor Volks- gezondheid en Milieu (RIVM) vorm aan de revisie van het programma.”

(Citaat: Interview J.A. van Leerdam – Vernieuwde database REWAB: sneller, eenvoudiger en flexibeler – H2O 54(2021)10, p.32-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?