Nationaal congres

Waterhergebruik en zoetwatervoorziening. Het belang van waterststeemdenken en modelleren

Artikelen

Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoensafhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Hoe gaan we daar als beheerders mee om? Wat zijn alternatieve bronnen en wat levert dit op? In dit vijfde webinar uit de reeks Weersextremen en de watersector gaan we hierop in – Ruud Bartholomeus van KWR laat zien dat gezuiverd restwater (effluent) steeds vaker wordt ingezet als deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. Hij geeft voorbeelden van het zogenaamde ‘watersysteemdenken’ waarmee inzicht wordt verkregen in kansen en knelpunten die zich voordoen tussen de verschillende sectoren. Een voorbeeld hiervan is gebaseerd op de studie RWZI als waterfabriek voor een robuuste zoetwatervoorziening.Webinar Alternatieve bronnen voor zoet water.

(Bartholomeus, R.P. – Waterhergebruik en zoetwatervoorziening. Het belang van waterststeemdenken en modelleren – Platform WOW Webinar Alternatieven bronnen voor zoet water, 15 oktober 2021)

https://platformwow.nl/agenda/2021/10/alternatieve-bronnen-voldoende-zoet-water-voor-alle-gebruikers

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?