Vakblad artikel

Gebruik van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën

Artikelen

“Met DNA-analyses zijn in diverse watertypen diatomeeën (kiezelwieren) geïdentificeerd. De aangetroffen diversiteit lijkt goed op wat eerder met microscopisch onderzoek werd vastgesteld. De waarden van een met DNA-gegevens berekende internationale waterkwaliteitsindex vallen meestal ruim binnen de bandbreedte van de met traditionele determinatie bepaalde waarden. Die bandbreedte is vaak groot, waarschijnlijk door variatie tussen jaren. Aangepaste indexwaarden gebaseerd op alleen de aanwezigheid van soorten lijken goed op de oorspronkelijke indexwaarden, gebaseerd op aantallen individuen. Dit betekent dat een indexwaarde gebaseerd op DNA niet hoeft af te wijken van de met microscopisch onderzoek bepaalde waarde mét aantalsschattingen per soort.”

(Citaat: Hootsmans, M.J.M., Beentjes, K., van der Hoorn, B., van der Wal, J. – Inzet van DNA voor inzicht in biologische waterkwaliteit met diatomeeën – H2O-Online (2021)10 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?