BTO rapport - BTO 2021.057

Trendalert -Toenemende aandacht voor de drinkwaterinsallatie

Rapporten

De waterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie komt onder druk te staan door een waaier aan ontwikkelingen. Er zijn veranderingen in de drinkwaterinstallatie zelf (het technische systeem), in het gebruik daarvan (waterverbruik), in de aangevoerde waterkwaliteit, in wet- en regelgeving, en er zijn ontwikkelingen in kennis. De ontwikkelingen zijn te vinden in vrijwel alle van de zes SEPTED-dimensies (sociaal-cultureel, economisch, politiek, technologisch, ecologisch en demografisch). De drinkwaterbedrijven moeten een standpunt bepalen m.b.t. garantie van goede waterkwaliteit voor iedereen, handhaving van installatievoorschriften, en monitoring. Daarnaast is het belangrijk in verdere kennis- en modelontwikkeling te investeren m.b.t. de installatie, en processen die de waterkwaliteit beïnvloeden. De drinkwaterbedrijven zullen zich steeds meer interesseren voor de drinkwaterinstallatie, gericht op de waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?