Rapport i.s.m. derden - 11205909-000-BGS-0002

Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland - van pilots naar grootschalige toepassing. Deelrapport 1: Technieken en potentiekaarten

Rapporten

“Het eiland Schouwen-Duiveland is voor zoetwater voor de landbouw geheel afhankelijk van regenwater en het beschikbare zoete grondwater in de duinen, kreekruggen en dunne regenwaterlenzen in de laaggelegen polders. De drie opvolgende droge jaren 2018, 2019 en 2020 hebben laten zien dat de landbouwsector op Schouwen-Duiveland kwetsbaar is voor de toenemende droogte en verzilting. Het project Samenwerken voor Zoetwater (2020 – 2022) heeft als doel om de grootschalige toepassing van innovaties voor het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid in de ondergrond te versnellen door kennis uit eerdere pilots door te ontwikkelen tot uitvoeringsrijpe methoden, standaarden en technieken die grootschalig kunnen worden toegepast op het eiland Schouwen-Duiveland. In de eerste fase van het project is gewerkt aan het creĆ«ren van een overzicht van beschikbare technieken en het opstellen van potentiekaarten voor toepassing van een aantal maatregelen op Schouwen-Duiveland. De huidige rapportage beschrijft deze stappen van het project (technieken en potentiekaarten).”

(Citaat: Kaandorp, V.P., Schoonderwoerd, E., de Louw, P.G.B., et.al – Samenwerken voor zoet water Schouwen-Duiveland – van pilots naar grootschalige toepassing. Deelrapp. 1 Technieken en potentiekaarten – Deltares-KWR-AcaciaWater, 11205909-000-BGS-0002 (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?