Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Waterbanksysteem biedt oplossing wateroverlast in Westland

Artikelen

“Wateroverlast en verzilting van de ondergrond kan in de Zuid-Hollandse tuinbouwregio Westland effectief worden tegengegaan met een waterbanksysteem voor glastuinbouwbedrijven. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Coastar Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater’ van waterinstituut KWR. Glastuinders in het Westland hebben veel water nodig bij de productie. De bedrijven voorzien zich grotendeels van gietwater door hemelwater dat van hun kassen afstroomt op te vangen in waterbassins. Ook maken telers gebruik van brak grondwater dat wordt ontzilt, maar dat staat in de praktijk onder druk.
Een waterbank is een organisatorische oplossing die ervoor zorgt dat voldoende overtollig regenwater in de ondergrond kan worden ge├»nfiltreerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Het systeem kan worden gebruikt om te balanceren tussen infiltratie en onttrekking uit een grondwatersysteem. Infiltratielasten kunnen worden verdeeld over de partijen die voordeel halen uit de onttrekkingen.”

(Citaat: Hiddink, J. – KWR project in het nieuws – Waterbanksysteem biedt oplossing wateroverlast in Westland – www.nieuweoogst.nl (2021)6 oktober)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?