KWR rapport - KWR 2021.062

COASTAR Waterbank Westland. Droge voeten, voldoende gietwater

Rapporten

De regio Westland wordt gekenmerkt door een bloeiende en innovatieve glastuinbouwsector. Deze sector heeft veel water nodig om de producten als sierteelt , fruit en groenten te laten groeien. In een deel van de gietwaterbehoefte voorziet de sector zelf door hemelwater op te vangen dat van de kassen afstroomt tijdens regenbuien. Maar er is vaak meer nodig. Hoe kan deze behoefte in de toekomst op een goede manier worden ingevuld? Hier biedt een waterbanksysteem een oplossing.
Veranderingen in de toekomst – Nu wordt in de extra gietwaterbehoefte boven het regenwateraanbod voorzien door grondwater op te pompen (onttrekken). Dit grondwater is brak en moet voor het gebruik als gietwater ontzilt worden. In dit ontziltingsproces ontstaat er naast gietwater ook een reststroom van zouter concentraat, brijn genoemd. Lozing van brijn in de diepere ondergrond is juridisch mogelijk door een zogenaamde maatwerkregeling. Deze regeling loopt in 2022 af. Verlenging is niet vanzelfsprekend, de huidige praktijk wordt namelijk in verband wordt gebracht met verzilting van de ondergrond in de regio en in een deel van het gebied met bodemdaling, omdat er netto meer water aan de ondergrond wordt onttrokken dan dat er in komt.
Een bijkomende uitdaging voor het Westland is dat dit poldergebied een beperkte bergingscapaciteit heeft om (piek)neerslag te bergen. Dit heeft te maken met de vele verharding en de beperkte bergingsruimte in het oppervlaktewatersysteem. Hierdoor ontstaat er risico op wateroverlast.
Een mogelijk antwoord op deze vraagstukken zou infiltratie van overtollig hemelwater kunnen zijn. In een eerder rapport (Stofberg & Zuurbier, 2018) is het idee van de een waterbanksysteem verkend. Een dergelijk systeem kan gebruikt worden om een balans te creƫren tussen infiltratie in en onttrekking uit
een grondwatersysteem. Daarnaast kunnen de lasten voor infiltratie worden verdeeld over de partijen die voordeel halen uit de onttrekkingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?