Vakblad artikel

Ondergrondse leidingen met drinkwater: houd ze koel! Hittestress in bodem door hete zomers en warmtebronnen

Artikelen

“De temperatuur in de bodem verandert. Door droogte en hitte warmt de bodem in de zomer sneller op met gevolgen voor de tempratuur van het drinkwater in de ondergrondse
leidingen. Met de energietransitie komen er warmtenetten en hoogspanningsleidingen in de bodem. Ook dat kan de temperatuur van het drinkwater dat bij de consument thuis
wordt geleverd beïnvloeden. Of dit gebeurt en hoeveel het drinkwater in de ondergrondse leidingen opwarmt, hangt af van de inrichting van bovengrond én de ondergrond.
Dat het invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater is waarschijnlijk. Met welke maatregelen dit het beste kan worden geneutraliseerd, is nog onderwerp van onderzoek.”

(Citaat: Vreeburg, J.H.G., Holzhaus, P.M., Blokker, E.J.M. – Ondergrondse leidingen met drinkwater: houd ze koel! Hittestress in bodem door hete zomers en warmtebronnen – Bodem 31(2021)5, p.22-24)

Heeft u een vraag over deze publicatie?