Vakblad artikel

Interview K.J. Raat - Waterbank gaat wateroverlast en verzilting in het Westland tegen

Artikelen

“Met een waterbanksysteem voor glastuinbedrijven kunnen de wateroverlast en de verzilting van de ondergrond in het Westland daadwerkelijk worden tegengegaan. Dat concludeert onderzoeksinstituut KWR in het rapport ‘COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater’.
Een waterbank zorgt volgens de onderzoekers voor een betere balans tussen infiltratie en onttrekking uit het grondwatersysteem. Onttrekken van grondwater mag alleen onder voorwaarde dat, op gebiedsniveau, ook voldoende overtollig regenwater wordt geïnjecteerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Daardoor wordt een netto verzoeting in plaats van een netto verzilting gecreëerd.
“Het is niet alleen een technische, maar vooral ook een organisatorische oplossing”, zegt KWR-hydroloog Klaasjan Raat, die samen met collega’s de afgelopen twee jaar onderzoek deed naar de haalbaarheid van een waterbank in het Westland. Het betreft een project vanuit het kennisprogramma COASTAR, waarin verschillende partijen zoeken naar innovatieve oplossingen voor zoetwatervraagstukken in Zuid-Holland en elders langs de Nederlandse kust.”

(Citaat: Interview K.J. Raat – Waterbank gaat wateroverlast en verzilting in het Westland tegen – H2O-Online (2021)7 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?