Nationaal congres

De Waterwijzer Natuur (WWN) van idee naar tool

Artikelen

De Waterwijzer Natuur (WWN) brengt de effecten van ingrepen in de waterhuishouding in kaart en de gevolgen van klimaatverandering op de terrestrische natuur. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de laatste ontwikkelingen rond het instrument zoals relatie grondwaterstand, zuurgraad en voedselrijkdom en atmosferische depositie in relatie tot natuurlijke vegetatie en hoe de Waterwijzer Natuur hier mee om gaat. – https://www.stowa.nl/agenda/gebruikersdag-waterwijzer-natuur – Presentatie Ontwikkeling WWN

“WWN: Een klimaatrobuust instrument voor het bepalen van effecten van veranderend (water)beheer op de terrestrische natuur
Waarom hebben we een dergelijk model nodig ? Nodig voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur
Onze natuurgebieden hebben Europese (N2000) en nationale natuurdoelen. Ze staan bloot aan veel (externe) veranderingen
• Wat zijn gevolgen van hydrologische veranderingen (ingrepen, klimaat) op natuurdoelen?
• Kunnen natuurdoelen worden gerealiseerd, gegeven klimaatverandering? Zo niet, welk natuurdoel dan nastreven?
• Wat zijn de beste adaptieve maatregelen?
• Waar liggen straks onze hotspots van biodiversiteit?”

(Citaat: Dorland, E. – De Waterwijzer Natuur (WWN) van idee naar tool – WaterWijzerNatuur gebruikersdag, Presentatie Ontwikkeling WWN, online, 9 september 2021)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?