BTO rapport - BTO 2021.038

Trendalert MOFs in de drinkwatersector

Rapporten

MOFs zijn poreuze materialen die door de adsorptie van specifieke stoffen veel mogelijkheden bieden voor waterzuivering. ‘MOF’ staat voor metaal-organisch raamwerk, waarbij een metaalion of metaalcluster aan organische liganden gebonden wordt. De structuur van de MOF is zo te tunen dat er specifieke stoffen of stofgroepen gebonden kunnen worden. In de afgelopen tien jaar is veel onderzoek gedaan naar toepassingsmogelijkheden en de productie van MOFs op grote schaal. Voor waterbehandeling zijn er mogelijkheden voor de verwijdering van (organische) micro-verontreinigingen en zware metalen. Er worden ook steeds meer manieren gevonden om MOFs in te zetten, zoals in hydrogels, of in membranen. MOFs zijn daarmee veelbelovende innovatieve materialen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?