BTO rapport - BTO 2021.048

Trendalert - Environmental proteomics: het gebruik van proteomics methoden voor milieu monitoring

Rapporten

Proteomics is een gevestigde discipline die zich richt op de studie van het eiwitprofiel van organismen. Hoewel hoofdzakelijk toegepast in klinische studies, worden proteomics
benaderingen gebruikt voor milieudoeleinden, met name om verontreiniging te monitoren en, procesbeheersing, waar zij aanvullende informatie kunnen opleveren naast op genoom gebaseerde methoden zoals PCR en NGS. Evenzo zijn er enkele eerste pogingen gedaan om deze benaderingen toe te passen voor het bewaken van de menselijke gezondheid via “wastewater-based epidemiology”. Hoewel dit veelbelovend is, is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen hoe deze aanpak in de watersector kan worden toegepast en daartoe moeten haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?