Vakblad artikel

Hergebruik industrieel restwater voor de landbouw. Naar een robuuste zoetwatervoorziening: verbind sectoren

Artikelen

“HERGEBRUIK INDUSTRIEEL RESTWATER VOOR DE LANDBOUW
Steeds vaker kijken we naar de inzet van gezuiverd restwater als een deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. Immers, water dat wordt hergebruikt in plaats van snel via het oppervlaktewater wordt afgevoerd, hoeft niet aan het grondwater te worden onttrokken. Wanneer het van de juiste kwaliteit is, kan restwater worden benut voor onder andere grondwateraanvulling, irrigatie, en industriƫle processen. Hiermee neemt de druk op het grondwater af.
Een kans voor hergebruik van gezuiverd restwater voor een bepaalde sector moet echter wel zorgvuldig worden ingepast in het regionale watersysteem. Gebeurt dit niet, dan kan een kans voor de een tot knelpunten bij de ander leiden. Zo zijn op de zandgronden veel beken deels afhankelijk van gezuiverd restwater voor de doorstroming en ecologie. Als er minder water op het oppervlaktewater wordt geloosd door hergebruik, kan dit tot problemen leiden in de beken benedenstrooms.”

(Citaat: Bartholomeus, R., M. Van Huijgevoort, E. Brakkee and C. Van Rens – Hergebruik industrieel restwater voor de landbouw. Naar een robuuste zoetwatervoorziening: verbind sectoren – Bodem 4(augustus 2021) 14-15)

Heeft u een vraag over deze publicatie?