Publieksmedia

Droogtegevoeligheid natuur in Nederland

Artikelen

“Door klimaatverandering verandert ook de natuur. Dat gebeurt nu al, en de verwachting is dat die ontwikkeling zich in de toekomst voortzet. Vooral de toenemende droge zomers zorgen voor grote veranderingen en kunnen natuurschade veroorzaken. Dit kaartverhaal vertelt hoe klimaatverandering de natuur verandert en wat we daar nu al van merken. Ook laten we zien hoe je op basis van deze informatie de mogelijke effecten op biodiversiteit in beeld kunt brengen.

Welke vegetaties zijn gevoelig voor klimaatverandering?
Vooral de toenemende droogte kan voor schade zorgen in de natuur. Maar niet alle vegetaties lijden schade door droogte. De toenemende droogte door klimaatverandering is vooral nadelig voor vegetaties die afhankelijk zijn van ondiep grondwater. Door het waterbeheer in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur aan te passen, kunnen we daar de droogteproblemen tegengaan. Daarom richt dit kaartverhaal zich alleen op die grondwaterafhankelijke vegetaties, en niet op droogteminnende vegetaties, zoals droge heide.

Hoe beïnvloedt klimaatverandering de natuur?
Eén van de gevolgen van klimaatverandering is dat planten- en insectensoorten uit zuidelijke landen zich door de hogere temperaturen in Nederland thuis gaan voelen. Daarnaast verandert door de drogere en warmere groeiseizoenen ook de hoeveelheid bodemvocht waarover planten kunnen beschikken. Drogere zomers kunnen leiden tot grondwaterstanden die dieper wegzakken en beken die droogvallen. Deze hydrologische gevolgen worden versterkt als mensen meer drinkwater gaan gebruiken en boeren meer gaan beregenen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de droge zomers van 2018, 2019 en 2020.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Nijp, J.J., Koekoek, A. – Droogtegevoeligheid natuur in Nederland (Juni 2021) – Klimaateffectatlas)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?