Vakblad artikel

De RWZI als waterfabriek - kansen en knelpunten voor de verbetering van waterbeschikbaarheid op regionale schaal

Artikelen

“De druk op de zoetwatervoorraad in Nederland neemt toe. Hergebruik van gezuiverd restwater (effluent) is een optie om de regionale beschikbaarheid van zoetwater te vergroten: RWZI’s kunnen dienen als waterfabrieken. KWR en STOWA hebben aan de hand van twee casusstudies de mogelijkheden verkend van regionaal grootschalig effluenthergebruik. Hiermee is een handelingskader opgesteld waarmee verkenningen op andere locaties eenvoudig kunnen worden
uitgevoerd. De potentie van effluenthergebruik is hoog uit het oogpunt van waterkwantiteit, maar het is essentieel de doorwerking ervan in het hele watersysteem inzichtelijk te maken.”

(Citaat: Krajenbrink, H.J., Stofberg, S.F., ten Dam, H., Kiestra, F., Talsma, M. – De RWZI als waterfabriek – kansen en knelpunten voor de verbetering van waterbeschikbaarheid op regionale schaal – H2O-Online (2021)13 juli)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?