KWR rapport

Urgentie en transparantie: drijvende kracht achter onderzoek - BTO Impactverhaal Biologische Veiligheid - Thematisch Onderzoek - Toepassing van RT-PCR na het gebruik van desinfectiestappen

Rapporten

Vraaggestuurd onderzoek en een open manier van communiceren; het zijn twee succesfactoren binnen het bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO). Zo blijkt uit de ontwikkeling en wettelijke toekenning van een snelle RT-PCR test voor het aantonen van fecale verontreinigingen in drinkwater. ‘Iedereen heeft dezelfde drijfveer’, aldus Adrie Atsma van het Waterexpertisecentrum van Vitens N.V.
Traditioneel worden kweektechnieken gebruikt om de aan- of afwezigheid van indicatororganismen voor fecale besmetting in drinkwater aan te tonen. Een tijdrovende methode, waarvoor drinkwaterbedrijven graag een alternatief zien. Drinkwater-laboratorium WLN legde de basis voor een snelle RT-PCR test, waarmee aan de hand van moleculaire technieken deze detectie slechts enkele uren duurt, in plaats van twee dagen. In BTO-verband werd deze mogelijkheid van vernieuwing met vele handen aangegrepen. Binnen het thematisch onderzoek naar biologische veiligheid ontstond een projectgroep met vertegenwoordigers van de drinkwaterlaboratoria WLN, Aqualab Zuid, HWL, De Watergroep (België), Vitens Waterexpertisecentrum en onderzoeksinstituut KWR. In relatief korte tijd wist men de RT-PCR test van een experimentele fase naar een wettelijk toegestane methode te tillen. Een buitengewone prestatie, beloond met de BTO Implementatieprijs.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?