Publieksmedia

Interview E. Roex en J. van den Broeke - Deltafact Microplastics benoemt huidige kennis en kennishiaten

Artikelen

“Onlangs verscheen het Deltafact Microplastics, een product van het KIWK-project Ketenverkenner. In deze Deltafact is de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennishiaten benoemd. De twee belangrijkste conclusies: er bestaan nog geen gestandaardiseerde methoden voor monitoring en analyse van microplastics in water, en de effecten van microplastics zijn nog onvoldoende bekend. Het Deltafact Microplastics biedt waterbeheerders handvatten voor het aanpakken van microplastics.
Vanwege hun vermeende schadelijke effecten op het milieu en de waterkwaliteit, genieten microplastics een grote maatschappelijke belangstelling. Binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK), gericht op het verkrijgen van beter inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit be├»nvloeden, vormen microplastics een van de speerpunten. Het project Ketenverkenner, onderdeel van de KIWK, probeert de vragen rondom microplastics te beantwoorden, met als uiteindelijk doel de emissies hiervan naar het watermilieu te reduceren. Waar komen de microplastics vandaan? En hoe meten we de effecten?”

(Citaat: Interview E. Roex en J. van den Broeke – Deltafact Microplastics benoemt huidige kennis en kennishiaten – www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl (2021)22 februari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?