Vakblad artikel

Natte teelten in beekdalen: kans om natuur en landbouw te verbinden

Artikelen

“Bij klimaatrobuust inrichten van beekdallandschap ontstaan er plaatsen waar agrarische percelen natter worden. Er is potentie voor het telen van natte teelten op vernatte landbouwgronden om een klimaatrobuuste en ecologische corridor te vormen tussen landbouwgrond en natuur.”

(Citaat: Weerman, E., Groot, D., Geurts, J.J.M., van Lamoen, F. – Natte teelten in beekdalen: kans om natuur en landbouw te verbinden – Water Matters (2021)juni, p.48-51)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?